The Watchdog of the Indian Markets – SEBI

Τι είναι το SEBI;

SEBI, η οποία είναι συντομογραφία του Securities and Exchange Board of India, το οποίο έχει λειτουργίες παρόμοιες με την SEC ή την Επιτροπή Χρηματιστηρίου στις ΗΠΑ. Με άλλα λόγια, το SEBI ρυθμίζει τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ινδία, έναντι της προστασίας των επενδυτών και θεσπίζει ηθικά πρότυπα για τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ινδία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η SEBI αποκαλείται επίσης ως ο φύλακας των ινδικών αγορών. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις όπου η SEBI ενήργησε προς το συμφέρον του επενδυτή εμποδίζοντας τις συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών σε διάφορες εταιρείες στις αγορές μετοχών. Ομοίως, υπήρξαν περιπτώσεις όπου η SEBI ενήργησε προς το συμφέρον του μικροεπενδυτή στον κλάδο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Τι είναι ο κλάδος των αμοιβαίων κεφαλαίων;

Η προέλευση αυτού του κλάδου στην Ινδία είναι με την εισαγωγή της έννοιας ενός αμοιβαίου κεφαλαίου από την UTI το έτος 1963. Αν και η ανάπτυξη ήταν αργή εκείνη την εποχή, επιταχύνθηκε μετά το 1987, όταν οι παίκτες που δεν ήταν UTI εισήλθαν στον κλάδο. Δεν μπορούν όλοι να χρονομετρούν τις αγορές μετοχών όπως κάνουν ορισμένοι επενδυτές. Προς όφελος εκείνων των ατυχών επενδυτών που δεν μπορούν, υπάρχει ο κλάδος των αμοιβαίων κεφαλαίων. Πρόκειται για ένα μέσο που επενδύει σε μετοχές για λογαριασμό του μεμονωμένου επενδυτή, ώστε να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του. Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα σύνολο επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου που γίνονται με βάση την εξαντλητική έρευνα και ανάπτυξη. Αυτή η έρευνα και ανάπτυξη πραγματοποιείται από τις εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ονομάζονται επίσης ως AMC. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων περιέχει επενδύσεις σε μετοχές που θα απέδιδαν καλά αποτελέσματα σε μια χρονική περίοδο. Τα αμοιβαία κεφάλαια αξιολογούνται από διάφορους οργανισμούς αξιολόγησης. Αυτή η αξιολόγηση πραγματοποιείται από οργανισμούς όπως η CRISIL κ.λπ. Αυτά τα κεφάλαια τείνουν να αντισταθμίζουν τους κινδύνους για τον μεμονωμένο επενδυτή, ώστε να ελαχιστοποιούν τις ζημίες του. Μερικές φορές μπορεί επίσης να επικεντρωθούν σε έναν συγκεκριμένο τομέα.

Ρόλος του SEBI

Η SEBI ιδρύθηκε για πρώτη φορά το έτος 1988. Τότε λειτουργούσε ως μη καταστατικό όργανο για τη ρύθμιση της αγοράς κινητών αξιών. Το έτος 1992 έγινε αυτόνομο όργανο με ανεξάρτητες αρμοδιότητες. Με την ψήφιση ενός διατάγματος, δόθηκαν περισσότερες εξουσίες στο SEBI. Τώρα ρυθμίζει ανεξάρτητα τις αγορές κινητών αξιών με τις ανεξάρτητες εξουσίες της.

Οι κύριοι στόχοι του SEBI είναι οι εξής:

  • Αναπτύσσει τις αγορές κινητών αξιών
  • Προωθεί το ενδιαφέρον των επενδυτών.
  • Θεσπίζει κανόνες και κανονισμούς για τις αγορές κινητών αξιών.

Όσον αφορά τις λειτουργίες του SEBI, εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

  1. Ρυθμίζει τις αγορές κινητών αξιών.
  2. Έλεγχοι διαπραγμάτευσης τίτλων
  3. Ελέγχει τις αθέμιτες πρακτικές που συμβαίνουν στις αγορές κινητών αξιών.
  4. Ενισχύει τις γνώσεις των επενδυτών σχετικά με τις αγορές παρέχοντας κατά καιρούς εκπαίδευση.
  5. Ρυθμίζει τους χρηματιστές και τους υπομεσίτες
  6. Προωθεί την έρευνα και τη διερεύνηση.

Η εισαγωγή της SEBI του SEBI (Κανονισμός Αμοιβαίων Κεφαλαίων) το 1993 θεσπίστηκε για να έχει άμεσο έλεγχο στα αμοιβαία κεφάλαια τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα.

2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1:

Την 1η Αυγούστου 2009, σχεδόν ένα χρόνο πριν, η SEBI, η ρυθμιστική αρχή του χρηματιστηρίου ενήργησε για να απαγορεύσει στα αμοιβαία κεφάλαια να επιβάλλουν εισαγωγικά φορτία. Συνήθως αυτά τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για τη χρέωση των εισαγωγικών φορτίων στο ποσοστό 2,25% της ΚΑΕ του εν λόγω αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτά τα χρήματα στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για να πληρωθούν οι προμήθειες του πράκτορα. Στο νέο καθεστώς, η SEBI ήθελε ο επενδυτής και ο αντιπρόσωπος να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε ένα ποσοστό προμήθειας, το οποίο στη συνέχεια θα καταβληθεί από τον επενδυτή στον πράκτορα μέσω χωριστής επιταγής.

Αν και αυτό έκανε φθηνότερο για τους ιδιώτες επενδυτές να αγοράσουν αμοιβαία κεφάλαια, η πτώση της προμήθειας για τους αντιπροσώπους της, ουσιαστικά άφησε λίγους ανθρώπους να τους τα πουλήσουν. Τώρα, ακόμη και μετά από ένα χρόνο από την ψήφιση αυτού του κανόνα, πραγματοποιούνται καθαρές εξαγορές σε αυτόν τον κλάδο. Τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση για μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία λέγεται ότι έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής λιανικής μεταξύ των διαφόρων τμημάτων, σημειώθηκαν καθαρές εξαγορές σε 8 στους 11 μήνες από τότε που εισήχθη η απαγόρευση των φορτίων εισόδου από τη SEBI.

Υπήρξαν καθαρές εκροές από τον Αύγουστο του 2009 σε περίπτωση μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Ένας άνθρωπος του κλάδου είπε επίσης ότι η ανάγκη για αμοιβαία κεφάλαια δεν μπορούσε να συγκριθεί με την ανάγκη για οδοντόκρεμα και σαπούνια τουαλέτας. Τα τελευταία έτυχε να είναι απαραίτητα, ενώ τα πρώτα ήταν πολυτέλεια για άτομα που είχαν πλεονάζον εισόδημα μετά την εκπλήρωση των βασικών τους αναγκών. Καθώς η ULIPs άρχισε να προσφέρει περισσότερες προμήθειες στους αντιπροσώπους της για τις πωλήσεις τους, οι πράκτορες διέκοψαν τα αμοιβαία κεφάλαια και συρρέουν σε ULIPs. Λέγεται ότι μεταξύ Ιουλίου 2009 και Μαρτίου 2010, οι ULIPs κατάφεραν να συγκεντρώσουν 108,83 crore συνολικά. Αυτό το περιστατικό δείχνει ξεκάθαρα τη δύναμη των επιτροπών σε μια χώρα που μόλις βγαίνει από τη δίνη του οικονομικού αναλφαβητισμού.

Υπήρξε μια προσπάθεια να επιτευχθεί ισοτιμία μεταξύ των ULIP και των αμοιβαίων κεφαλαίων, όταν η SEBI είπε ότι όλα τα ULIPs θα έπρεπε να εγγραφούν στη SEBI, αλλά ένα διάταγμα που έθεσε τους ελέγχους οριστικά στα χέρια της Ρυθμιστικής Αρχής Ασφαλίσεων IRDA και μακριά από τα χέρια του η ρυθμιστική αρχή της αγοράς πλήρωσε μια αχτίδα ελπίδας για τον κλάδο των αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων που παλεύουν με αλλαγές λέγεται ότι δυσκολεύονται να απογαλακτίσουν τον πελάτη λιανικής. Έτσι, η δέσμευση με τον τελικό καταναλωτή έχει μειωθεί καθώς όλοι εστιάζονται εσωτερικά.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2:

Η απαγόρευση 197 FII και 342 υπολογαριασμών από φρέσκες αγορές, στις αγορές. Η SEBI είπε ότι εάν αυτοί οι οργανισμοί είναι πρόθυμοι να κάνουν αυτές τις αποκαλύψεις για άλλες ρυθμιστικές αρχές, πότε γιατί όχι για τη SEBI; Οι FII έλαβαν προθεσμία για να τηρήσουν αυτά τα πρότυπα αποκάλυψης και όσοι παραβίαζαν τους κανόνες δεν επετράπη να λάβουν νέες θέσεις. (Δεν υπάρχει αντίκτυπος αυτού στις τρέχουσες θέσεις τους). Πιο αμφιλεγόμενος είναι ο προτεινόμενος κώδικας συμπεριφοράς του SEBI. Αυτό προτείνει τον εντοπισμό βασικών ατόμων σε εμπορικές τράπεζες, εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων και χρηματιστηριακές εταιρείες, οι οποίοι μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι για απάτες και παραβίαση κανόνων. Αυτό είναι επιπλέον της δημιουργίας μιας κοινής βάσης δεδομένων κακοπληρωτών που θα περιέχει πληροφορίες για προηγούμενες και συνεχιζόμενες απάτες, έρευνες και αθετήσεις από παράγοντες της αγοράς κ.λπ. Ο αναλυτής αγοράς και ο διευθύνων σύμβουλος Value Research, δεν είναι σίγουρος πώς θα λειτουργήσει αυτό, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο συνοψίζεται στο νομικό πλαίσιο και στη διαπίστωση της απόδειξης υπαιτιότητας.

Η SEBI το κάνει αυτό πρωτίστως για να πειθαρχήσει την αγορά, έτσι ώστε ο ιδιώτης ή ο ιδιώτης επενδυτής να μην διστάσει να δώσει τα κερδισμένα χρήματά του στα αμοιβαία κεφάλαια και στις αγορές τίτλων. Λέγεται ότι η Ινδία σώθηκε από τις επακόλουθες επιπτώσεις της παγκόσμιας κατάρρευσης μόνο λόγω των ενεργειών αυτής της ρυθμιστικής αρχής, η οποία ενεργεί ως φύλακας προστατεύοντας τα συμφέροντα των επενδυτών σε μια ασταθή αγορά γεμάτη ακατάλληλα AMC και αμοιβαία κεφάλαια.

Σχολιάστε