4 Βασικά ζητήματα για την αγορά μικρότερων, επενδυτικών ακινήτων!

Μικρότερα, επενδυτικά ακίνητα, συχνά, προσφέρουν σημαντικά οικονομικά/οικονομικά οφέλη, όσον αφορά τη δημιουργία ενός συνδυασμού ανάπτυξης περιουσιακών στοιχείων, απόδοσης επένδυσης και κάποιου βαθμού ασφάλειας! Ωστόσο, αυτό ισχύει, μόνο, εάν, ο αγοραστής, πρώτα, ενδελεχώς, καταλάβει τι να αναζητήσει και γιατί! Διαφορετικές δυνατότητες ιδιοτήτων, έχουν, ποικίλες, δυνατότητες, για βέλτιστη απόδοση κ.λπ.! Ενώ, όλοι δεν μπορούν, με συνέπεια, να φροντίσουν, να αντεπεξέλθουν οικονομικά ή να εμπλακούν σε μεγάλες συμφωνίες/αγορές ακινήτων, πολύ περισσότεροι είναι σε θέση να επωφεληθούν από μικρότερα ακίνητα κ.λπ. Αυτά τα οχήματα, συχνά, περιλαμβάνουν, ένα τέσσερα, οικογένεια/μονάδα, σπίτια, και, ενώ κάποια προσφέρουν, ελκυστικές επενδύσεις, άλλα, μπορεί όχι, πάντα! Έχοντας αυτό κατά νου, αυτό το άρθρο θα επιχειρήσει, εν συντομία, να εξετάσει, να εξετάσει, να επανεξετάσει και να συζητήσει 4 σημαντικές, ουσιαστικές, κύριες/ουσιώδεις εκτιμήσεις και αξιολογήσεις.

1. Ταμειακές ροές: Οι ταμειακές ροές, όταν πρόκειται για αυτές, συνήθως αναφέρονται στη διαφορά μεταξύ των κεφαλαίων/εσόδων, που εισπράχθηκαν και στο μηνιαίο κόστος. Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη αυτά, με συντηρητικό τρόπο, βασίζοντας τις αξιολογήσεις, όχι στα υψηλότερα πιθανά ενοίκια, αλλά με βάση τα ενοίκια που βασίζονται στην αγορά και, όχι περισσότερο από το 75% πληρότητα (προς αποφυγή, μια πιθανή , μετρητά – συντριβή, εάν υπάρχουν διακοπές, λόγω ποικίλων πιθανοτήτων/ απρόβλεπτων). Επιπλέον, ο επενδυτής, πρέπει, να προσέχει, να διασφαλίζει ότι η προσωπική του ταμειακή ροή, δεν υποφέρει, χρησιμοποιώντας πολύ υψηλό ποσοστό των αποθεματικών του, για προκαταβολικά έξοδα, καθώς και δημιουργία αποθεματικών κ.λπ.!

2. Περιοχή/ γειτονιά/ τοπική αγορά: Πριν κάνετε – το – άλμα, εξετάστε διεξοδικά και αξιολογήστε τις συνθήκες της τοπικής αγοράς ακινήτων και ανακαλύψτε την αγορά για ενοικιάσεις, όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, τη ζήτηση, τα πλεονεκτήματα ή/και τα μειονεκτήματα! Γνωρίστε διεξοδικά τη συγκεκριμένη περιοχή και καθορίστε, αν προσφέρει, το καλύτερο σενάριο, για εσάς, τις προτεραιότητες και τους σκοπούς σας!

3. Ο κανόνας του 6%: Πολλοί δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό που συχνά αναφέρεται ως ο κανόνας του 6%, όταν πρόκειται για την αγορά μικρότερων επενδυτικών ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι τα τρία τέταρτα μιας ρεαλιστικής μίσθωσης πρέπει να επιτύχουν, τουλάχιστον, κέρδος έξι τοις εκατό. Τα έξοδα πρέπει να περιλαμβάνουν: δαπάνες που σχετίζονται με υποθήκη, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίου, τόκων, φόρων και μεσεγγύησης. ιδιοκτήτης – πληρωμένες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. επισκευές? ανακαινίσεις? αναβαθμίσεις και αποθεματικά κ.λπ.

4. Κατάσταση ιδιοκτησίας: Κατανοήστε, την υπάρχουσα κατάσταση, της ιδιότητας του θέματος, και, τι, θα χρειαστεί να αντιμετωπιστεί, άμεσα, σε ενδιάμεση – βάση και μακροπρόθεσμα. Τα αποθεματικά κεφάλαια, πρέπει να χρησιμοποιηθούν και να προετοιμαστούν, για όσα απρόοπτα, όσα προβλέπονται, κ.λπ.! Από την άλλη, μην είστε, υπερβολικά – επηρεασμένοι, από σκηνικά, και υπερεκτιμώντας, νοικιάζετε – ρολά!

Μετά από περισσότερα από 15 χρόνια, ως πωλητής με άδεια ακίνητης περιουσίας, στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, πιστεύω ακράδαντα στις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα της επένδυσης σε μικρότερα, επενδυτικά ακίνητα, αλλά, μόνο, όταν γίνει αυτό, προσεκτικά , και με εστιασμένο τρόπο! Όσο πιο έξυπνος προχωράς, τόσο καλύτερα θα είσαι!

Σχολιάστε