Χαμένη αξία επενδύσεων και κεφαλαίων BES

Τελευταία πραγματοποίηση:

Ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια κατέγραψαν μέση μείωση 0,15 αυτήν την εβδομάδα, τα αμοιβαία κεφάλαια BES έχασαν 0,50 τοις εκατό. Μεταξύ των επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα «Κεφάλαια πολύτιμων μετάλλων» με 1,65 τοις εκατό και τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν τα «Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια» με 1,82 τοις εκατό. Στα Αμοιβαία Κεφάλαια BES, η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε στα «Πολύτιμα Μέταλλα» με 2,05 τοις εκατό και τη μεγαλύτερη πτώση στα «Μετοχές» με 1,94 τοις εκατό. Οι μέσες εβδομαδιαίες αποδόσεις της επένδυσης και των κεφαλαίων BES και ο συνολικός αριθμός των κερδών και των χαμένων κεφαλαίων έχουν ως εξής: Εβδομαδιαία Αμοιβαία Κεφάλαια: Κατηγορία Αμοιβαίου Κεφαλαίου, Εβδομαδιαία Απόδοση Δείκτης Κατηγορίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου %, Κέρδος Κατηγορίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων (κομμάτι), Κατηγορία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Χαμένος (κομμάτι). Εβδομαδιαία Ταμεία Συντάξεων: Ταμεία Συντάξεων, Δείκτης Επιστροφών Κατηγορίας Εβδομαδιαίου Αμοιβαίου Κεφαλαίου %, Κατηγορία Ταμείου Κέρδους (κομμάτι), Κατηγορία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Loser (κομμάτι).

Ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια κατέγραψαν μέση μείωση 0,15 αυτήν την εβδομάδα, τα αμοιβαία κεφάλαια BES έχασαν 0,50 τοις εκατό.

Μεταξύ των επενδυτικών κεφαλαίων, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η «Precious Investments» με 1,65%. Γεύμα «κεφάλαια», τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν τα «μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια» με 1,82 τοις εκατό.

Μεταξύ των αμοιβαίων κεφαλαίων BES, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε το «Πολύτιμα Μέταλλα» με 2,05 τοις εκατό και τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσε το «Μετοχές» με 1,94 τοις εκατό.

Οι μέσες εβδομαδιαίες αποδόσεις των επενδύσεων και των κεφαλαίων BES και ο συνολικός αριθμός των κερδών και των χαμένων κεφαλαίων έχουν ως εξής:

Εβδομαδιαία αμοιβαία κεφάλαια
Κατηγορία Γραφής Εβδομαδιαία απόδοση του δείκτη κατηγορίας αμοιβαίων κεφαλαίων Κατηγορία κεφαλαίου κερδοφόρο (ποσότητα) Ήττα κατηγορίας κεφαλαίου (Μονάδα)
Αμοιβαία κεφάλαια -0,15 798 477
Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια -0,67 5 15
Κεφάλαια χρεωστικών τίτλων 0,49 64 7
Καλάθι κεφαλαίων Κεφάλαια -0,84 21 48
Μετοχικά κεφάλαια -1,82 5 96
Μικτά και μεταβλητά κεφάλαια -1,27 28 90
Συμμετέχοντα ταμεία 0,45 32 8
Κεφάλαια από πολύτιμα μέταλλα 1,65 15 0
Ταμεία χρηματαγοράς 0,66 45 0
hedge fund 0,12 588 228
Εβδομαδιαία συνταξιοδοτικά ταμεία
συνταξιοδοτικά ταμεία -0,50 145 230
Ταμεία εκκίνησης 0,32 8 2
Χρεωστικά μέσα 0,58 38 8
Μεταβλητός -0,82 36 105
Κρατικό επίδομα -1,21 0 12
Δείκτης -2,23 0 4
Fund Basket -0,92 4 9
σε απόθεμα -1,94 0 32
Κάρμα -0,79 4 5
Συμμετοχή -0,67 9 21
Πολύτιμα μέταλλα 2.05 15 0
Συμμετοχή του ΟΚΣ 0.11 14 10
Πρότυπο OKS -0,61 1 9
Χρηματιστήριο 0,53 13 0
Πρότυπο -0,88 0 13
Κύκλος Ζωής/Καταπιστευματικό Ταμείο 0,38 3 0

(Συνεχίζεται)

Πηγή: Α.Α

Source link

Σχολιάστε