Υπογράφηκαν υπογραφές σε ένα έργο ενημέρωσης του χάρτη κινδύνου σεισμών στην Τουρκία

Υπό την ηγεσία της TÜBİTAK, θα πραγματοποιηθούν μελέτες για ενεργά ρήγματα και τμήματα ρηγμάτων και θα ενημερωθεί ο χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας της Τουρκίας.

Η τελετή υπογραφής της «Ερευνητικής Πλατφόρμας για τον Προσδιορισμό των Παλαιοσεισμολογικών Χαρακτηριστικών Ενεργών Ρηγμάτων της Τουρκίας», Υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Mehmet Fatih Kacır, Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Münir Karaloğlu, Αναπληρωτής Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Abdullah Tancan, Πρόεδρος TÜBİTAK Prof. DR. Πραγματοποιήθηκε στην Προεδρική Εθνική Βιβλιοθήκη παρουσία του Προέδρου Hasan Mandal, της Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης (AFAD) Okay Memiş, του Γενικού Διευθυντή Έρευνας και Εξερεύνησης Ορυκτών (MTA) Vedat Yanık και του Προέδρου της Ένωσης Τουρκικών Δήμων (TBB) Yücel Yılmaz.

Πρυτάνεις και ερευνητές πανεπιστημίων παρευρέθηκαν επίσης στην τελετή για να ανακοινώσουν την έρευνα για τον σεισμό που διεξήγαγε η TÜBİTAK μαζί με τους εμπλεκόμενους οργανισμούς.

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε για να διερευνήσει τα παλαιοσεισμολογικά χαρακτηριστικά των ενεργών ρηγμάτων της Τουρκίας και να αποκαλύψει σενάρια σεισμών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν κατοικημένες περιοχές στις περιοχές όπου βρίσκονται.

Με μια πλατφόρμα όπου θα πραγματοποιηθούν παλαιοσεισμολογικές μελέτες για ενεργά ρήγματα και τμήματα ρηγμάτων προτεραιότητας και θα αποκαλυφθούν οι γεωμετρίες των ενεργών ρηγμάτων, ο προσδιορισμός περιόδων υποτροπής, η χρονολόγηση της τελευταίας ρήξης επιφάνειας, η απόκτηση δεδομένων ρυθμού ολίσθησης, ο μέσος όρος ποσό ολίσθησης για κάθε σεισμό και το εκτιμώμενο μέγιστο που μπορεί να συμβεί ανάλογα με τα σενάρια ρήξης σε πολλαπλά τμήματα. Ο στόχος είναι να προσδιοριστεί το μέγεθος ενός μεγάλου σεισμού.

Με τα αποτελέσματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα του έργου, οι ζημιές από σεισμούς σε κατοικημένες περιοχές θα ελαχιστοποιηθούν έναντι πιθανών καταστροφικών σεισμών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Η μελέτη, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη των βάσεων δεδομένων των ιδρυμάτων, θα αποτελέσει σημαντική πηγή δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση του «Χάρτη σεισμού κινδύνου της Τουρκίας» που δημιουργήθηκε από το AFAD.

Τα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα που θα αποκτηθούν θα αποτελέσουν σημαντικό οδηγό για τους αρμόδιους φορείς στον σχεδιασμό επενδυτικών έργων και οικιστικών περιοχών στην Τουρκία, στην επιλογή της τοποθεσίας των οργανωμένων βιομηχανικών ζωνών και σε έργα υποδομής όπως οι γραμμές μεταφοράς και μεταφοράς ενέργειας.

Στο πλαίσιο της πλατφόρμας θα πραγματοποιηθούν μελέτες με συνολικά 19 πακέτα εργασίας για 2 χρόνια, υπό την ηγεσία του έργου του TÜBİTAK Marmara Research Center (TÜBİTAK MAM), υπό την εποπτεία 14 πανεπιστημίων και MTA, με τη συμμετοχή περισσότεροι από 100 επιστήμονες και ερευνητές από 19 πανεπιστήμια και 3 δημόσιους φορείς. Στο πλαίσιο του έργου, το οποίο θα υλοποιηθεί από ομάδα 150 ερευνητών και επιστημονικών εργαζομένων, θα εκπαιδευτούν πολλοί μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Η TUBITAK ΚΑΙ Η AFAD ΑΥΞΗΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

Στο πρόγραμμα “Συνεργασία στον τομέα της επιστημονικής έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και ανθρώπινου δυναμικού” μεταξύ TÜBİTAK και AFAD προκειμένου να αυξηθεί η ποιότητα των έργων επιστημονικής έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα της διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων αναγκών, συμβάλλοντας σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό πόρων, ανάπτυξη έργων και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μερών στη διαχείριση καταστροφών. Πρωτόκολλο”.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3 ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ της Σμύρνης

Από την άλλη, ολοκληρώθηκε επίσης ο «Προσδιορισμός Σεισμικότητας και Ενεργών Τεκτονικών Χαρακτηριστικών Ρηγμάτων στον Κόλπο Κουσάντασι από Υψηλής Ανάλυσης Μετρήσεων Θαλασσίου Βυθού», το οποίο ξεκίνησε ως εσωτερικά υποστηριζόμενο έργο της TÜBİTAK μετά τον σεισμό της Σμύρνης.

Το έργο, το οποίο είναι το πρώτο εθνικά υποστηριζόμενο έργο θαλάσσιας έρευνας σε εθνικά και διεθνή ύδατα στο Αιγαίο Πέλαγος, πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της TUBITAK MAM, υπό την ηγεσία του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης και σε συνεργασία με τους Dokuz Eylül, Istanbul, Ortadog και Τεχνικά Πανεπιστήμια Boğaziçi.

Τα αποτελέσματα της έρευνας και τα ληφθέντα δεδομένα δείχνουν ότι άλλα ρήγματα εντός του συστήματος μεγάλων ρηγμάτων που ελέγχει τον κόλπο του Κουσάντασι έχουν επίσης τη δυνατότητα να προκαλέσουν σεισμούς στο μέλλον.

Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023

Source link

Σχολιάστε