Τι είναι τα αμοιβαία κεφάλαια;

Είναι η μετατροπή των χρημάτων που συγκεντρώνονται από το κοινό με αντάλλαγμα μετοχές σε ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από μέσα κεφαλαιαγοράς και χρυσό και άλλα πολύτιμα μέταλλα που διαπραγματεύονται σε εθνικά και διεθνή χρηματιστήρια από εταιρείες επενδύσεων.

Αυτά τα κεφάλαια που διαχειρίζονται επενδυτικές εταιρείες παρέχουν στους επενδυτές διαφορετικές αποδόσεις ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις επενδυτικές τους περιοχές.

Source link

Σχολιάστε