Τα αμοιβαία κεφάλαια και τα κεφάλαια PPS απέκτησαν αξία

Τα αμοιβαία κεφάλαια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 0,61 τοις εκατό αυτή την εβδομάδα, ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια BES κέρδισαν 0,10 τοις εκατό. Μεταξύ των επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων, τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνει το «Καλάθι κεφαλαίων» με 1,83 τοις εκατό και τη μοναδική μείωση σημείωσαν τα «μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια» με 0,42 τοις εκατό. Στα ταμεία BES, η υψηλότερη άνοδος σημειώθηκε στα «Πολύτιμα Μέταλλα» με 1,62 τοις εκατό και τη μεγαλύτερη μείωση ο «Δείκτης» με 1,35 τοις εκατό. Παρατίθενται επίσης οι μέσες εβδομαδιαίες αποδόσεις των επενδυτικών κεφαλαίων και των κεφαλαίων BES και ο συνολικός αριθμός των κερδών και των χαμένων κεφαλαίων.

Τα αμοιβαία κεφάλαια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 0,61 τοις εκατό αυτή την εβδομάδα, ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια BES κέρδισαν 0,10 τοις εκατό.

οικονομία, Νέα

Source link

Σχολιάστε