Τέλη διαχείρισης ακινήτων: Απαραίτητη επένδυση για την αντιμετώπιση προβλημάτων

Το να νοικιάζεις ένα σπίτι ή ένα μέρος του σπιτιού είναι μια από τις συνήθεις πρακτικές που ακολουθούσε η ανθρωπότητα εδώ και χρόνια. Μπορεί επίσης να ειπωθεί ότι η ενοικίαση ιδιοκτησίας είναι η πηγή απόκτησης επιπλέον εισοδήματος με το να κάθεσαι στο σπίτι. Περνώντας από αυτήν την πρακτική, πολλοί άνθρωποι είτε επεκτείνουν το τμήμα του υπάρχοντος σπιτιού τους είτε κατασκευάζουν επιπλέον σπίτια με το ενοίκιο. Όλες αυτές οι δραστηριότητες στην αρχή τους φαίνονται αρκετά απλές και εκθέτουν τις ιδιότητές τους περήφανα μπροστά στους γνωστούς τους, αλλά η ευτυχία τους δεν είναι λιγότερη από μια φούσκα που εξαφανίζεται σε λίγα δευτερόλεπτα.

Από το να εξαφανιστούν δεν εννοώ ότι η περιουσία τους εξαφανίζεται ή καταρρέει, αλλά εννοώ ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πριν και μετά την ενοικίαση ακινήτων συντρίβουν τα όνειρά τους να κερδίσουν σημαντικά κέρδη από ακίνητα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό οφείλεται κυρίως σε επιπλοκές που σχετίζονται με την ενοικίαση ακινήτου, επειδή η ενοικίαση ακινήτου δεν είναι στάσιμη ώστε να επιτρέπεται σε κάποιον να μείνει στο σπίτι σας και να σας πληρώσει το ενοίκιο που ζητήσατε. Υπάρχουν πολλές διατυπώσεις τις οποίες, ως ιδιοκτήτης, αναμένεται να ακολουθήσετε από εσάς, με αυτό έχετε επίσης μια πληθώρα ευθυνών απέναντι στους ενοικιαστές σας, τις οποίες αναμένεται να πραγματοποιήσετε από εσάς κατά παραγγελία.

Ούτως ή άλλως, όλα αυτά τα προβλήματα μπορούν να αντιληφθούν μόνο από το άτομο που έχει κατασκευάσει πρόσθετο ακίνητο μόνο για να το ενοικιάσει, γιατί γενικά αν κάποιος έχει δώσει ένα μέρος του σπιτιού του προς ενοικίαση μπορεί εύκολα να φροντίσει τα θέματα που σχετίζονται με την ενοικίαση. . Αλλά, εάν ένα άτομο έχει αναπτύξει κάποια πρόσθετη ιδιοκτησία, τότε υπάρχουν πιθανότητες να συνειδητοποιήσει σίγουρα ότι η διαχείριση ενός ακινήτου που δίνει ενοικίαση είναι ο καφές όλων.

Έτσι, πώς να απαλλαγείτε από αυτό το πρόβλημα είναι το θέμα ανησυχίας μεταξύ τέτοιων ιδιοκτητών ή ιδιοκτητών ακινήτων. Είναι ενδιαφέρον ότι, με στόχο την παροχή θεραπείας σε αυτούς τους ιδιοκτήτες για τα προβλήματά τους σήμερα, υπάρχουν διάφορες εταιρείες διαχείρισης ακινήτων που φροντίζουν για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ενοικίαση ακινήτων. Αυτές οι ομάδες ή εταιρείες αποτελούνται κυρίως από την ομάδα των ειδικών που έχουν γνώσεις για την αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με το ακίνητο που εκμισθώνεται.

Τύποι τελών διαχείρισης ακινήτων: Αν και τα τέλη διαχείρισης ακινήτων αναφέρονται στο ποσό που χρεώνεται για τη φροντίδα του ακινήτου που δίνεται στο ενοίκιο, αλλά ανάλογα με τις απαιτήσεις τους οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων χρεώνουν τα τέλη σε διαφορετικές μορφές. Μερικές από αυτές αναφέρονται παρακάτω:

1. Μηνιαία τέλη διαχείρισης: Είναι αυτονόητος όρος και αναφέρεται στην πληρωμή που γίνεται κάθε μήνα στην εταιρεία διαχείρισης ακινήτων για τις υπηρεσίες που παρέχει. Αυτή η πληρωμή πραγματοποιείται για τις ποικίλες υπηρεσίες που προσφέρει ο όμιλος, συμπεριλαμβανομένης της λήψης ενοικίου από τους ενοικιαστές, της τακτικής επιθεώρησης της ιδιοκτησίας, της συντήρησης του ακινήτου, της επίτευξης των παραπόνων που λαμβάνονται από τους ενοικιαστές κατά τις μονές ώρες κ.λπ. Το ποσό αυτής της αμοιβής κυμαίνεται κυρίως από 7 % έως 10% του μηνιαίου ενοικίου που εισπράττεται από τους ενοικιαστές.

2. Χρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης: Αυτό το τέλος αναφέρεται στην επένδυση που έγινε για τη διαφήμιση του ακινήτου, την επίδειξη του ακινήτου στους υποψήφιους ενοικιαστές σας, τον έλεγχο των ενοικιαστών και τον έλεγχο του προηγούμενου πιστωτικού αποτελέσματός τους, την προετοιμασία όλων των νομικών εγγράφων ανάλογα και διάφορες άλλες εργασίες. Πρόκειται γενικά για εφάπαξ τέλη και κυμαίνονται κυρίως από 75% έως 100% του ενοικίου για τον πρώτο μήνα.

3. Αμοιβή Συντήρησης: Αφορά κυρίως σε επένδυση που πραγματοποιεί η εταιρεία για τη διατήρηση της κατάστασης του ακινήτου σας. Κατά γενική πρακτική, αυτού του είδους τα τέλη χρεώνονται κυρίως με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται μεταξύ της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων και του ιδιοκτήτη. Εάν ο ιδιοκτήτης αναλάβει την ευθύνη της συντήρησης του ακινήτου, δεν καταβάλλονται τέλη στην ομάδα, αλλά σε περίπτωση που η ευθύνη μεταδοθεί στους ώμους της ομάδας. Στη συνέχεια, ανάλογα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και το τέλος συντήρησης καταβάλλεται στον όμιλο.

4. Τέλη καθυστέρησης: Εάν ο ενοικιαστής δεν είναι σε θέση να πληρώσει το ενοίκιο την καθορισμένη ημερομηνία, σε αυτό το σενάριο η εταιρεία διαχείρισης μπορεί να επιλέξει την είσπραξη ολόκληρου του ενοικίου ή συγκεκριμένου ποσοστού ενοικίου ανάλογα με τους από κοινού συμφωνηθέντες όρους.

5. Τέλος έξωσης: Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιθυμεί να αδειάσει το σπίτι του πριν από τη λήξη της σύμβασης. Σε αυτό το σενάριο, η εταιρεία διαχείρισης μπορεί να τον βοηθήσει στην έξωση των ενοικιαστών από το σπίτι είτε με κοινή συμφωνία είτε μέσω δικαστηρίου. Ανάλογα με τις προσπάθειες και το χρόνο, η εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μπορεί να χρεώσει τα απαραίτητα τέλη για το ίδιο.

Σχολιάστε