Σωστός Διανομέας Αμοιβαίων Κεφαλαίων: Δείτε πώς να επιλέξετε

Πληροφορίες για οτιδήποτε και για όλα είναι διαθέσιμες στα χέρια μας. Σε αυτήν την εποχή της τεχνολογίας των πληροφοριών, εμείς οι επενδυτές έχουμε την ευλογία να έχουμε πρόσβαση και να αποκτήσουμε γνώση σχετικά με διάφορα προγράμματα αμοιβαίων κεφαλαίων, τις αποδόσεις τους κ.λπ. Και όλες αυτές οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες δωρεάν.

Δεν διαφέρει επίσης για όσους παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Θα υπήρχε πλήθος email, μηνυμάτων και ιστότοπων που θα μπορούσαν να παρέχουν πληροφορίες.

Πολλοί διανομείς αμοιβαίων κεφαλαίων θα σας προσεγγίσουν για να ζητήσουν επενδύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων σε νέο και υπάρχον αμοιβαίο κεφάλαιο. Ειδικά τώρα που η οικονομία επιστρέφει από την ύφεση και οι αγορές στρέφονται ευνοϊκές για επενδύσεις.

Ενώ οι περισσότερες από τις πληροφορίες που μας αποστέλλονται υπάρχουν ήδη στον παγκόσμιο ιστό. Μπορούμε εύκολα να ελέγξουμε τις πληροφορίες σχετικά με ένα αμοιβαίο κεφάλαιο από τον ιστότοπο της AMCs (Asset Management Company). Ωστόσο, για ορισμένους επενδυτές, μπορεί να είναι μια πολύτιμη υπηρεσία.

Αυτά τα μηνύματα αλληλογραφίας και τα μηνύματα συνεχίζουν να μας ενημερώνουν για τις νέες εκδόσεις, τις επιστροφές διαφόρων σχημάτων, το NAV τους (Καθαρή Αξία Περιουσιακών Στοιχείων) και πολλά άλλα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που σχετίζονται με αυτά. Είναι όμως αυτό το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζουμε για την επένδυση;

Δεν πιστεύετε ότι θα ήταν λογικό να επιλέξετε τον Καλύτερο Διανομέα Αμοιβαίων Κεφαλαίων που μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση των επενδύσεών σας; Τι γίνεται αν όλες αυτές οι πληροφορίες αυξάνουν τη σύγχυσή σας;

Όσον αφορά τις αλλαγές των ονομάτων πολλών σχεδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και ανακατατάξεις χαρτοφυλακίου, οι περισσότεροι επενδυτές μπερδεύονται σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν με τις συμμετοχές τους σε αμοιβαία κεφάλαια.

Μπορεί να έχει νόημα να συνεργαστείτε με έναν διανομέα αμοιβαίων κεφαλαίων που μπορεί να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει σχετικά με τις επενδυτικές σας αποφάσεις.

Μόνο οι επιστροφές δεν είναι αρκετή βάση για την επιλογή του σωστού διανομέα αμοιβαίων κεφαλαίων. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να ψάξετε.

1. Προσόντα Διανομέα Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Η Ένωση Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ινδία (AMFI) καθιστά απαραίτητο τα άτομα που ασχολούνται με την παροχή συμβουλών αμοιβαίων κεφαλαίων να διαθέτουν πιστοποίηση που εκδίδεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κινητών Αξιών (NISM).

Αλλά το να βασίζεστε μόνο στην πιστοποίηση δεν αρκεί, καθώς θα χρειαστεί να ψάξετε λίγο περισσότερο στη φιλοσοφία (στάση και εξορθολογισμό) και στη διαδικασία έρευνας που υιοθετούν ο διανομέας αμοιβαίων κεφαλαίων και η ομάδα του ενώ συμβουλεύουν τους πελάτες. Επιπλέον, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας δεν είναι άτομο που διακινεί επενδύσεις ως δευτερεύουσα επιχείρηση. Θυμηθείτε, εάν ενεργήσετε σύμφωνα με τις συμβουλές που προσφέρονται από έναν διανομέα αμοιβαίων κεφαλαίων που δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφή για τα χρήματα και τις επενδύσεις σας.

2. Εμπειρογνωμοσύνη του Διανομέα Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Ελέγξτε για την τεχνογνωσία του διανομέα αμοιβαίων κεφαλαίων και της ομάδας του. Ελέγξτε πόσο καλά προσόντα έχουν από άποψη εκπαίδευσης και τι είδους γνώσεις και εμπειρία διαθέτουν.

Επίσης, εξετάστε εάν ο διανομέας έχει καλή γνώση όλης της ποικιλίας των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Όπως ίδια κεφάλαια, χρέος, σταθερό εισόδημα, χρυσός κ.λπ.

Θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να αποκρυπτογραφήσουν πώς αυτές οι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων θα επηρεάζονταν από διάφορα εγχώρια, διεθνή γεγονότα, αποφάσεις ή αλλαγές στις τάσεις που σχετίζονται με τα επιτόκια των τιμών του πετρελαίου κ.λπ.

Η κατανόηση των αμοιβαίων κεφαλαίων, ο προσδιορισμός της καταλληλότητάς τους για εσάς και το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο, η εξισορρόπηση της κατανομής περιουσιακών στοιχείων και η γνώση του τρόπου με τον οποίο οι αλλαγές στα περιουσιακά στοιχεία θα σας επηρεάσουν απαιτούν υψηλό βαθμό τεχνογνωσίας.

Επομένως, πρέπει να ελέγξετε πόσο ικανός είναι ο διανομέας και τι είδους εμπειρία διαθέτει. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζει προϊόντα που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ζωής σας όπως και όταν χρειάζονται.

3. Προσβασιμότητα

Ο διανομέας αμοιβαίων κεφαλαίων που θα επιλέξετε πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος. Είτε μέσω email, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε με προσωπική συνάντηση σε εύλογη διάρκεια. Είναι σημαντικό ο διανομέας, στον οποίο έχετε εμπιστευτεί τα χρήματά σας, να είναι προσβάσιμος όπως και όταν τον χρειάζεστε. Ο διανομέας ή η ομάδα θα πρέπει να είναι σε θέση να διευκρινίσει τις αμφιβολίες σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Είναι σε θέση αυτός ο διανομέας να εκτελέσει τις συναλλαγές για εσάς εγκαίρως; Το χρονοδιάγραμμα είναι ζωτικής σημασίας στον κόσμο της επένδυσης στα καλύτερα Αμοιβαία Κεφάλαια και Μετοχές. Ο διανομέας θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσει τις συναλλαγές σας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οσο πιο γρηγορα γινεται.

Όλα αυτά τα πράγματα έχουν σημασία όταν εμπλέκονται τα χρήματα που έχετε κερδίσει με κόπο.

4. Παροχή Ολοκληρωμένων Οικονομικών Λύσεων

Εμείς οι Ινδοί δεν μας αρέσει να συζητάμε τα οικονομικά ή την οικονομική μας κατάσταση με όλους και όλους. Γιατί έχουμε μάθει να μην αποκαλύπτουμε τα οικονομικά και τις επενδύσεις μας με πάρα πολύ κόσμο. Μας έχουν μάθει να κρατάμε τέτοια πράγματα και λεπτομέρειες, εμπιστευτικά και κρυφά.

Θα ήταν λοιπόν προτιμότερο να βρούμε έναν διανομέα που να είναι μια ενιαία λύση για όλες τις οικονομικές μας ανάγκες. Ένας σύμβουλος που μπορεί να κατανοήσει και να χειριστεί τις επενδύσεις μας καλύτερα και με εχεμύθεια. Ένα αμερόληπτο. Κάποιος που θα μπορούσε να μας προσφέρει προϊόντα αμοιβαίων κεφαλαίων από όλους τους οίκους κεφαλαίων. Όχι μόνο ένα ή δύο ταμεία.

5. Κάνει ερωτήσεις ο διανομέας;

Αυτό είναι το μόνο χαρακτηριστικό που θα σας πει εάν ένας διανομέας αμοιβαίων κεφαλαίων ενδιαφέρεται μόνο για τις πωλήσεις ή ενδιαφέρεται πραγματικά να κατανοήσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας. Και στη συνέχεια προχωρήστε την επένδυση, ανάλογα.

Σας κάνει ερωτήσεις για να γνωρίζει καλύτερα τις οικονομικές σας ανάγκες, καταστάσεις και στόχους; Ή σας δίνονται μόνο λεπτομέρειες για τα προϊόντα για να σας πείσουν να αγοράσετε ένα προϊόν και όχι τη λύση που πραγματικά αναζητάτε;

Χωρίς να σας ρωτήσω, πώς θα ήξερε κανείς με βεβαιότητα ποιο συγκεκριμένο σχέδιο είναι το καταλληλότερο για εσάς; Είτε μπορείτε να αναλάβετε το ρίσκο να επενδύσετε σε μικρής κεφαλαιοποίησης ή θα πρέπει οι επενδύσεις σας να περιορίζονται σε Αμοιβαία Κεφάλαια δανεισμού; Είτε έχετε μία ή δύο Ασφάλειες Ζωής και Υγείας ή όχι; Αυτά τα δύο είναι βασικά που πρέπει να έχουμε πριν ξεκινήσουμε με επενδύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων. Για να εξασφαλίσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Όχι μόνο βοηθώντας τους επενδυτές, αλλά όλες αυτές οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν από αυτούς και από άλλους επενδυτές σε όλη τη χώρα και υποβλήθηκαν στα ταμεία. Με αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται, τα ταμεία, καθώς και η κυβέρνηση, είναι σε θέση να κατανοήσουν καλύτερα τις διαθέσεις και τις κλίσεις των επενδυτών. Τους βοηθά επίσης να παρουσιάσουν νέες πολιτικές και αλλαγές πολιτικής. Σχεδιάστε νέες στρατηγικές. Αναπτύξτε και δημιουργήστε νέα και ελκυστικά σχέδια.

6. Υποδομές και Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Εκτός από την αξιολόγηση των προσόντων και της στάσης του απέναντι στους πελάτες, πρέπει επίσης να κρίνετε εάν έχει διαμορφώσει τη σωστή υποδομή. Θα μπορούσατε να λαμβάνετε συνεχώς συνετές συμβουλές; Θυμηθείτε ότι η είσοδος σε μια επένδυση είναι μόνο μια αρχή. Θέλετε οι επενδύσεις σας να παρακολουθούνται και να παρακολουθούνται τακτικά. Η αλλαγή πρέπει να ενημερώνεται αμέσως εάν μια επένδυση έχει καταστεί περιττή ή δεν έχει απόδοση.

Επομένως, θα πρέπει ιδανικά να σας παρέχονται διάφορα εργαλεία και αριθμομηχανές για την online παρακολούθηση των επενδύσεών σας, ως προσθήκη αξίας.

Επιπλέον, ο διανομέας αμοιβαίων κεφαλαίων θα πρέπει να στέλνει τακτικές ενημερώσεις για το χαρτοφυλάκιό σας. Ποιες όλες οι αλλαγές μπορούν να γίνουν σύμφωνα με τις αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς και τους οικονομικούς στόχους; Ποια νέα εξέλιξη έχει γίνει στον τομέα των αμοιβαίων κεφαλαίων; Ποια νέα σχέδια έχουν προκύψει; Ποιες νέες πολιτικές έχουν επινοηθεί που θα ωφελήσουν εσάς ή το αντίστροφο;

7. Τι είδους υποστήριξη μετά την πώληση παρέχεται;

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ότι η είσοδος σε μια επένδυση είναι απλώς ένα σημείο εκκίνησης. Μόνο με τη βοήθεια μιας συνετής και αξιόπιστης υποστήριξης μετά την πώληση, θα είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε, να παρακολουθούμε και να προάγουμε το επενδυτικό μας χαρτοφυλάκιο. Όλα τα εργαλεία παρακολούθησης μπορεί να μην είναι τόσο εύκολα κατανοητά από κάθε επενδυτή.

Ο λόγος για να επενδύουμε σε διανομέα αμοιβαίων κεφαλαίων και να μην επενδύουμε σε Άμεσα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι επειδή δεν είμαστε εξοικειωμένοι και δεν είμαστε άνετοι με την αγορά. Όλες οι αναφορές που αποστέλλονται περιοδικά από τους οίκους κεφαλαίων στους επενδυτές είναι πολύ γεμάτες ορολογίες που δεν καταλαβαίνουμε πάντα. Για την ερμηνεία τους, χρειαζόμαστε τη βοήθεια επαγγελματιών. Αυτή η βοήθεια πρέπει να παρέχεται από τον διανομέα αμοιβαίων κεφαλαίων.

Όπως και όταν το χρειάζεστε. Όχι όπως και όταν τους βολεύει.

8. Προηγούμενο αρχείο διαδρομής

Λοιπόν, εάν σας προσφερθεί αυτό, θα είστε σε θέση να μετρήσετε την ποιότητα των συμβουλών. Πρέπει να διασταυρώσετε τα δεδομένα που παρέχει με ορισμένους από τους πελάτες του ως έλεγχο αναφοράς. Ο καλύτερος τρόπος είναι να ρωτήσετε για παραπομπές.

Χρησιμοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να μάθετε αν κάποιος έχει συστήσει τον σύμβουλο ή την εταιρεία του. Ελέγξτε online για τυχόν παραπομπές, ρωτήστε τους φίλους ή τους συγγενείς σας, εάν γνωρίζουν οποιεσδήποτε παραπομπές. Τι είδους γνώση και εμπειρία συνδέεται; Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να έχετε μια ιδέα για τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του/της.

Επιθεωρήστε για πόσο καιρό ο σύμβουλος είναι στην επιχείρηση και τον τρόπο λειτουργίας του. Αναζητήστε σε ποιον τομέα εργαζόταν ο διανομέας αμοιβαίων κεφαλαίων και ποιες γνώσεις έχει ο ίδιος και η ομάδα. Κάποιος που έχει περάσει από πολλούς κύκλους της αγοράς θα ήταν έμπειρος και, ως εκ τούτου, θα προτιμούσε.

Αυτή η άσκηση όχι μόνο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε το ιστορικό του παρελθόντος, αλλά και να αναγνωρίσετε εάν παρέχεται άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση μετά την πώληση ή όχι.

Δεν υπάρχει επίσημο σύστημα αξιολόγησης ή κατάταξης για διανομείς αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ινδία, προς το παρόν. Πρέπει λοιπόν να το λύσουμε μόνοι μας.

9. Αποζημίωση

Ένας διανομέας αμοιβαίων κεφαλαίων είναι σε αυτήν την επιχείρηση για να κερδίσει. Είτε πρόκειται για άτομο, εταιρική σχέση ή εταιρεία, δεν θα μπορούσε να επιβιώσει για πολύ εάν δεν λάβει αποζημίωση.

Για να διατηρήσετε έναν ιστότοπο, να σας βοηθήσουμε να κάνετε ένα οικονομικό σχέδιο, να συλλέξετε δεδομένα για λογαριασμό σας, να τον διατηρήσετε δωρεάν για εσάς και να διατηρήσετε ζωντανές όλες αυτές τις υπηρεσίες απαιτεί κόπο και χρήματα.

Πολλοί οικονομικοί σχεδιαστές και σύμβουλοι θα μπορούσαν να χρεώσουν μια αμοιβή για το ίδιο. Να συντάξει ένα ολοκληρωμένο οικονομικό σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη την όρεξη για κινδύνους, τις μελλοντικές απαιτήσεις και τους στόχους ζωής. Σας ζητείται να τους πληρώνετε μια αμοιβή, τακτικά. Απλώς δεν σας λένε ότι παίρνουν προμήθεια, επίσης, για όλες τις επενδύσεις που κάνουν για λογαριασμό σας.

Είτε ένας διανομέας αμοιβαίων κεφαλαίων είναι ειλικρινής μαζί σας είτε όχι, αυτό είναι το κρίσιμο κριτήριο που πρέπει να ελέγξετε.

Συμπέρασμα

Σήμερα, με τόσες πολλές διαθέσιμες επιλογές για επένδυση, το έργο του συνετού επενδυτικού σχεδιασμού έχει γίνει αρκετά δύσκολο. Επειδή είμαστε περιτριγυρισμένοι από τόσες πολλές πληροφορίες για καθεμία από αυτές τις επιλογές, όπως μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, τραπεζικά FD, NCDs, εταιρικά ομόλογα, Ταμεία Δημόσιας Προνοίας (PPF), Εθνικό Πιστοποιητικό Ταμιευτηρίου (NSC) κ.λπ.

Και, ακόμα, στο τέλος όλης της αναζήτησης και της αξιολόγησης, συνεχίζουμε να αναρωτιόμαστε αν λάβαμε τη σωστή επενδυτική απόφαση.

Γιατί;

Για να μπορέσουμε να εξαλείψουμε αυτό το χάος που προκαλείται από την «υπερφόρτωση πληροφοριών», αυτό που απαιτείται είναι να αποκτήσουμε έναν διανομέα αμοιβαίων κεφαλαίων που παρέχει ανεξάρτητες και αμερόληπτες οικονομικές συμβουλές. Χωρίς κεκτημένα συμφέροντα (προμηθειών). Αυτός που θα σας βοηθούσε, θα σας βοηθούσε και θα σας καθοδηγούσε στον συνετό επενδυτικό σχεδιασμό.

Αυτό θα κάνει για εσάς ο καλύτερος Διανομέας Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Αυτό είναι το όραμα και ο στόχος του WealthBucket.

Σχολιάστε