Συμβουλές Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Η επιλογή κεφαλαίων είναι το πιο δύσκολο και σημαντικό μέρος της επένδυσης αμοιβαίων κεφαλαίων. Η επενδυτική διαδικασία είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Εάν έχετε αρχίσει να επενδύετε, τότε θα έχετε ξεκάθαρη ιδέα για τη διαδικασία. Για να ξεκινήσετε λοιπόν να επενδύετε, θα πρέπει να έχετε γνώσεις τόσο για τη διαδικασία όσο και για την επιλογή. Συμβουλές τόσο για την επιλογή όσο και για τη διαδικασία παρατίθενται παρακάτω εδώ.

Συμβουλές για επενδύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων:

Επιλογή:

  • Το ποσοστό απόδοσης, το προφίλ διαχειριστή, τα μερίσματα και η Καθαρή Αξία Ενεργητικού είναι οι σημαντικές λεπτομέρειες που πρέπει να συλλεχθούν. Οι πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν με πολλούς τρόπους.
  • Οι μεσίτες μπορούν να δώσουν πληροφορίες. Ωστόσο, ο διασταυρούμενος έλεγχος είναι υποχρεωτικός. Οι κάτοχοι κεφαλαίων του παρελθόντος και του παρόντος μπορούν να δώσουν δημιουργικές ιδέες για να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη κατάσταση. Αυτές οι ιδέες μπορεί να σας βοηθήσουν να λάβετε έγκαιρα κρίσιμες αποφάσεις.
  • Οι διαδικτυακές εταιρείες και οι ιστότοποι περιέχουν ποσοστό απόδοσης, μερίσματα και Καθαρή Αξία Ενεργητικού. Το ποσοστό προηγούμενων επιστροφών του προγράμματος για 6 μήνες, 1 έτος, 3 έτη και 5 έτη θα πρέπει να ελέγχεται υποχρεωτικά. Η καθαρή αξία ενεργητικού είναι η ισοτιμία με την οποία διαπραγματεύονται οι μονάδες. Αυτή η αξία της μονάδας είναι επίσης ζωτικής σημασίας.
  • Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου λαμβάνει αποφάσεις σε περίοδο κρίσης της αγοράς. Άρα, είναι σημαντικό πρόσωπο. Είναι υπεύθυνος για τα κέρδη και τις ζημίες του προγράμματος. Επομένως, το προφίλ του πρέπει να ελεγχθεί για να γνωρίζει τις ικανότητές του στη λήψη αποφάσεων.

Διαδικασία:

  • Μπορείτε να κάνετε αίτηση μέσω μεσίτη. Ορισμένες εταιρείες διαθέτουν εγκαταστάσεις ηλεκτρονικής αίτησης.
  • Σε περίπτωση μεσίτη, θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο αίτησης και να περάσει η επιταγή. Θα λάβετε δήλωση μετά την κατανομή των μονάδων.
  • Στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης, η φόρμα μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά. Τα χρήματα μπορούν να μεταφερθούν και διαδικτυακά.

Σχολιάστε