Ποια είναι η διαφορά μεταξύ διαχείρισης επενδύσεων και διαχείρισης πλούτου;

Διαχείριση επενδύσεων και διαχείριση περιουσίας – είναι εύκολο να μπερδευτείτε με αυτούς τους όρους, ειδικά επειδή συχνά παραποιούνται. Τι πραγματικά σημαίνουν, ποιες είναι οι βασικές διαφορές και ποια μπορεί να είναι η καλύτερη για εσάς;

Τι είναι η διαχείριση πλούτου;

Η διαχείριση περιουσίας εξετάζει τα οικονομικά ενός ατόμου στο σύνολό του και πώς μπορούν να τα διαχειριστούν για να επιτύχουν τους μακροπρόθεσμους οικονομικούς και προσωπικούς του στόχους. Εκτός από τη διαχείριση των επενδύσεων των πελατών, η διαχείριση περιουσίας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως νομικό σχεδιασμό, ασφάλιση, λογιστική και οικονομική, φιλανθρωπική παροχή και φορολογικές συμβουλές.

Υπάρχουν υψηλότερα ελάχιστα όρια ενεργητικού και μπορεί κανείς να αναμένει να πληρώσει υψηλότερες αμοιβές για την πιο ολοκληρωμένη υπηρεσία. Αν και ένας καλός διευθυντής θα μπορούσε να το δικαιολογήσει αυτό μέσω των οικονομιών που παρέχει η υπηρεσία του.

Πλεονεκτήματα της διαχείρισης πλούτου

Καθώς οι διαχειριστές πλούτου προσφέρουν πολλές από τις υπηρεσίες ενός διαχειριστή επενδύσεων, οι πελάτες τους κερδίζουν τα ίδια οφέλη. Ωστόσο, οι πρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρονται σημαίνουν ότι η διαχείριση περιουσίας μπορεί να προσφέρει περαιτέρω πλεονεκτήματα.

Συνεκτική Στρατηγική

Καθώς η διαχείριση περιουσίας εξετάζει όλες τις πτυχές των οικονομικών υποθέσεων των πελατών, στοχεύει στην παροχή μιας προσαρμοσμένης στρατηγικής για την υλοποίηση των στόχων τους. Για παράδειγμα, συνδυάζοντας διαφορετικές υπηρεσίες, ένας διαχειριστής πλούτου μπορεί να βρει τον καλύτερο δρόμο για την εξόφληση ενός στεγαστικού δανείου ή τον προγραμματισμό της συνταξιοδότησης, αποφεύγοντας παράλληλα φορολογικές ανεπάρκειες ή αδικαιολόγητους κινδύνους.

Αυτή η ολιστική προσέγγιση επιχειρεί να κατανοήσει και να προβλέψει πώς αλληλεπιδρούν διαφορετικοί τομείς των οικονομικών ενός ατόμου και να τους οργανώσει κατάλληλα.

Απλότητα

Ένας διαχειριστής πλούτου μπορεί να παρέχει ένα ενιαίο σημείο εστίασης για όλα τα οικονομικά θέματα. Αντί να έχει μια ευρεία γκάμα συμβούλων, ένας διαχειριστής περιουσίας μπορεί να αντικαταστήσει την ανάγκη για έναν ξεχωριστό χρηματοοικονομικό προγραμματιστή ή διαχειριστή επενδύσεων, για παράδειγμα.

Το εύρος των γνώσεών τους σημαίνει επίσης ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως οδηγός για όσους είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τις πρακτικές και την τεχνική γλώσσα που συχνά περιβάλλουν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Τι είναι η διαχείριση επενδύσεων;

Ο πρωταρχικός ρόλος του διαχειριστή επενδύσεων είναι να συμβουλεύει, να οργανώνει και να αυξάνει τις επενδύσεις των πελατών.

Αφού συζητήσει τους οικονομικούς στόχους ενός πελάτη και τα αποδεκτά επίπεδα κινδύνου, ένας διαχειριστής επενδύσεων συγκεντρώνει ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων κατάλληλο για τις απαιτήσεις του. Στη συνέχεια θα ενημερώνουν τους πελάτες για την κατάσταση του χαρτοφυλακίου τους, προσφέροντας συστάσεις και εφαρμόζοντας αλλαγές.

Πλεονεκτήματα της διαχείρισης επενδύσεων

Διαχείριση επενδύσεων Οι υπηρεσίες μερικές φορές απαιτούν μια ελάχιστη επένδυση και συνοδεύονται από αμοιβή – γενικά ένα μικρό ποσοστό των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, μπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη.

Μειωμένος κίνδυνος

Με έναν διαχειριστή επενδύσεων που κατασκευάζει ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο, τα περιουσιακά στοιχεία είναι λιγότερο ευάλωτα σε διακυμάνσεις στις μεμονωμένες επενδύσεις. Με εκατοντάδες μικρότερες επενδύσεις που είναι πιθανώς κατανεμημένες σε διαφορετικούς κλάδους και κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, εάν κάποιος έχει κακή απόδοση, άλλοι είναι πιθανό να αποζημιώσουν.

Ευκολία

Εάν ο πελάτης το επιθυμεί, μπορεί να αποκτήσει ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων με την ελάχιστη προσπάθεια, καθιστώντας το ιδανικό για άτομα με φτωχό χρόνο. Καθώς λαμβάνεται μέριμνα για τη γραφειοκρατία και την καθημερινή λειτουργία, αφαιρείται μεγάλο μέρος του άγχους της επένδυσης.

Υψηλότερες Αποδόσεις

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα είναι ότι μπορείτε να αποκτήσετε τη γνώση των επαγγελματιών. Οι καλύτεροι διαχειριστές επενδύσεων έχουν συχνά μια πληθώρα εμπειρίας και παγκόσμια δίκτυα που μπορούν να τους βοηθήσουν να εντοπίσουν τις καλύτερες ευκαιρίες και να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα.

Οι διαχειριστές επενδύσεων έχουν επίσης ικανότητες που δεν έχουν οι περισσότεροι μεμονωμένοι επενδυτές. Για παράδειγμα, μπορούν να αυξήσουν την αγοραστική τους ισχύ συγκεντρώνοντας πολλά περιουσιακά στοιχεία πελατών, με τον καθένα να επωφελείται από τις μεγαλύτερες αποδόσεις.

Ποιο είναι το καλύτερο για εσάς;

Ποια υπηρεσία είναι η καταλληλότερη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την καθαρή σας αξία και το είδος της βοήθειας που χρειάζεστε. Ενώ ένας διαχειριστής περιουσίας προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες από έναν διαχειριστή επενδύσεων, είναι γενικά διαθέσιμο ή απαραίτητο μόνο για τους πιο εύπορους πελάτες, με τους πλουσιότερους να λαμβάνουν ακόμη και εκπτώσεις στις αμοιβές.

Επομένως, εάν θέλετε απλώς να δείτε τις επενδύσεις σας να αυξάνονται, χωρίς τη δυσκολία και τον κίνδυνο να το χειριστείτε μόνοι σας, η απόκτηση των υπηρεσιών ενός έμπειρου διαχειριστή επενδύσεων μπορεί να αποδειχθεί καρποφόρα. Ωστόσο, για όσους έχουν υψηλότερη καθαρή θέση και περίπλοκη οικονομική κατάσταση, οι ολοκληρωμένες μέθοδοι διαχείρισης περιουσίας μπορεί να είναι η καλύτερη λύση.

Σχολιάστε