Πλεονεκτήματα της επένδυσης σε Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα πλεονεκτήματα της επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια είναι διαφορετικά και ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο των αμοιβαίων κεφαλαίων στα οποία επενδύετε. Εάν αναζητάτε ένα επενδυτικό όχημα για να εξοικονομήσετε πολλά μακροπρόθεσμα, η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια είναι μια εξαιρετική επιλογή. Ανάλογα με το προφίλ κινδύνου σας και το είδος των αποτελεσμάτων που αναζητάτε σε μια επένδυση, θα υπάρχει ένα ταμείο εκεί έξω που καλύπτει τις ανάγκες σας. Για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, είναι ένας εξαιρετικός τρόπος εξοικονόμησης χρημάτων.

Τα αμοιβαία κεφάλαια είναι συγκεντρωμένα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζονται οι διαχειριστές κεφαλαίων για να επενδύσουν σε διάφορα είδη τίτλων. Ο τύπος του αμοιβαίου κεφαλαίου θα υπαγορεύσει σε ποιον τύπο επενδύσεων επενδύουν οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων. Θα έχουν ένα μοντέλο διακυβέρνησης και αυτοί οι διαχειριστές θα τηρούν αυτό το μοντέλο όταν επενδύουν τα περιουσιακά στοιχεία των αμοιβαίων κεφαλαίων. Όταν αγοράζετε σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, αγοράζετε ένα μερίδιο των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου περιουσιακών στοιχείων. Στην πραγματικότητα γίνεσαι μέτοχος του ίδιου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το πρώτο σημαντικό πλεονέκτημα της επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια είναι η αυτόματη διαφοροποίηση που σας προσφέρουν. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν αρκετά χρήματα για να επενδύσουν σε όλους τους τίτλους που θα ήθελαν να αγοράσουν μεμονωμένα. Σας επιτρέπουν να συγκεντρώσετε τα χρήματά σας έτσι ώστε να μπορείτε να αγοράσετε πολλές περισσότερες μετοχές και ομόλογα. Αυτό σας επιτρέπει να αγοράζετε μετοχές σε πολλές εταιρείες σε αντίθεση με το να μπορείτε να αγοράσετε μόνο μία μετοχή μετοχών.

Μαζί με τη διαφοροποίηση, σας επιτρέπουν να αγοράσετε τίτλους που ενδέχεται να μην έχετε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσετε. Για παράδειγμα, εάν μια συγκεκριμένη ασφάλεια θα έχει μια ελάχιστη απαίτηση αγοράς 100.000 $, μπορεί να έχετε πρόβλημα να βρείτε αυτά τα 100.000 $. Επιπλέον, μπορεί να μην θέλετε όλα αυτά τα χρήματα συνδεδεμένα σε αυτήν την ασφάλεια. Αλλά συγκεντρώνοντας τα χρήματά σας με άλλους επενδυτές, μπορείτε τώρα να αγοράσετε ένα μέρος αυτού του τίτλου.

Το τρίτο πλεονέκτημα της επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια είναι ότι έχετε το πλεονέκτημα ότι έχετε επαγγελματίες χρηματοοικονομικούς συμβούλους που διαχειρίζονται τα χρήματά σας. Λίγοι έχουν την πολυτέλεια να πληρώσουν έναν οικονομικό σύμβουλο για να επικεντρωθεί αποκλειστικά στα χρήματά μας. Ωστόσο, όταν αγοράζετε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, αυτοί οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων θα διαχειρίζονται επαγγελματικά τα χρήματά σας.

Υπάρχουν πολλά περισσότερα πλεονεκτήματα από την επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια. Όμως, η διαφοροποίηση και η επαγγελματική διαχείριση χρημάτων είναι τεράστια. Εάν δεν επενδύετε σε αμοιβαία κεφάλαια σήμερα, πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να τα κάνετε μέρος του χαρτοφυλακίου σας.

Σχολιάστε