Οφέλη του SIP σε Αμοιβαία Κεφάλαια

Το Συστηματικό Επενδυτικό Σχέδιο (SIP) έχει γίνει ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους επένδυσης στις αγορές μετοχών, ειδικά για να νικήσει τους ρυθμούς πληθωρισμού μακροπρόθεσμα. Το SIP επιτρέπει σε έναν επενδυτή να επενδύσει ένα μικρό και σταθερό ποσό χρημάτων σε ένα σύστημα αμοιβαίων κεφαλαίων. Μέσω του SIP, ένας επενδυτής μπορεί να επενδύει χρήματα σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως μηνιαία ή τριμηνιαία για συνεχή χρονική περίοδο.

Οι οικονομικοί στόχοι των επενδυτών διακρίνονται γενικά σε μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους. Ενώ οι διεθνείς διακοπές, οι διακοπές ή η αγορά ειδών πολυτελείας εμπίπτουν σε βραχυπρόθεσμους στόχους, η αγορά ιδιόκτητου σπιτιού, ο προγραμματισμός συνταξιοδοτικών ταμείων και η εκπαίδευση των παιδιών εμπίπτουν σε μακροπρόθεσμους στόχους. Η εγγραφή σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο SIP είναι ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να επωφεληθείτε από το αποτέλεσμα της συγκέντρωσης χρημάτων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα για την επίτευξη όλων των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων σας.

Ακολουθούν τα κύρια οφέλη της επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια SIP:

Τακτική επένδυση:

Τα SIP σάς επιτρέπουν να επενδύετε χρήματα σε διάφορα αμοιβαία κεφάλαια σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια.

Διατήρηση πειθαρχίας στην κατανομή του ενεργητικού σας:

Η τακτική επένδυση δημιουργεί μια καλή επενδυτική πειθαρχία, η οποία θα σας βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό να επιτύχετε τους οικονομικούς σας στόχους στο τέλος του επενδυτικού σας χρονικού ορίζοντα.

Η δύναμη της σύνθεσης

Τα SIP σας βοηθούν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά τη σύνθετη αξία των χρημάτων που επενδύετε τακτικά. Με απλά λόγια, μέσω της δύναμης της σύνθεσης, σας βοηθούν να μετατρέψετε μικρότερα τμήματα των χρημάτων που επενδύθηκαν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε ένα μεγαλύτερο σώμα στο τέλος του επενδυτικού ορίζοντα.

Το SIP επιτρέπει επενδύσεις σε μικρά ποσά

Ένα από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά των SIP είναι ότι σας επιτρέπουν να επενδύσετε σε αμοιβαία κεφάλαια για ποσά τόσο μικρά όσο Rs. 500 ή Rs. 1000 το μήνα.

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να ξεκινήσετε SIP είναι να επικοινωνήσετε με έναν οικονομικό επαγγελματία. Δεν θα σας παρέχουν μόνο τις καλύτερες επιλογές SIP αλλά θα σας βοηθήσουν επίσης να ευθυγραμμίσετε τις επενδύσεις σας στο SIP με τους οικονομικούς σας στόχους μέσω μιας καλής στρατηγικής διαφοροποίησης.

Λίστα με καλάθια:

1. Επιθετικό καλάθι: Προορίζεται για άτομα με υψηλή ικανότητα ανάληψης κινδύνου. Οι μετοχές σε αυτό το καλάθι είναι εταιρείες πρώτης γραμμής που αποτελούν σημαντικούς δείκτες.

2. Καλάθι μεσαίας κεφαλής (Πολύ επιθετικό): Προορίζεται για όσους έχουν τη μέγιστη ικανότητα ανάληψης κινδύνου. Οι μετοχές σε αυτό το καλάθι παρουσιάζουν υψηλές δυνατότητες για ανοδική αλλά και καθοδική πορεία.

3. Μέτριο καλάθι: Προορίζεται για άτομα με μέτρια ικανότητα ανάληψης κινδύνου. Οι μετοχές σε αυτό το καλάθι είναι εταιρειών που έχουν μέτρια ανοδική αλλά και καθοδική.

4. Αμυντικό καλάθι: Προορίζεται για άτομα με χαμηλή ικανότητα ανάληψης κινδύνου. Οι μετοχές σε αυτό το καλάθι είναι εταιρειών αμυντικών τομέων και παρουσιάζουν περιορισμένη ανοδική αλλά και καθοδική πορεία.

Σχολιάστε