Οι επενδύσεις και τα κεφάλαια της BES απέκτησαν αξία

Τελευταία πραγματοποίηση:

Αυτή την εβδομάδα, τα επενδυτικά κεφάλαια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 1,38%, ενώ τα κεφάλαια BES ανατιμήθηκαν κατά 1,20%. Μεταξύ των επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα «μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια» με 2,42 τοις εκατό και τη μοναδική μείωση σημείωσαν τα αμοιβαία κεφάλαια πολύτιμων μετάλλων με 1,05 τοις εκατό. Μεταξύ των αμοιβαίων κεφαλαίων BES, η υψηλότερη άνοδος ήταν οι «Μετοχές» με 2,70 τοις εκατό και η μόνη μείωση ήταν τα «Πολύτιμα Μέταλλα» με 0,84 τοις εκατό. Οι μέσες εβδομαδιαίες αποδόσεις των επενδυτικών κεφαλαίων και των κεφαλαίων BES και ο συνολικός αριθμός των κερδών και των χαμένων κεφαλαίων έχουν ως εξής: Εβδομαδιαία αμοιβαία κεφάλαια: κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων, εβδομαδιαία κατηγορία κεφαλαίου Δείκτης απόδοσης %, κέρδος κατηγορίας αμοιβαίου κεφαλαίου (pc), χαμένος κατηγορίας αμοιβαίων κεφαλαίων (pc). Εβδομαδιαία Ταμεία Συντάξεων: Ταμεία Συντάξεων, Δείκτης Επιστροφών Κατηγορίας Εβδομαδιαίου Αμοιβαίου Κεφαλαίου %, Κατηγορία Ταμείου Κέρδους (κομμάτι), Κατηγορία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Loser (κομμάτι).

Αυτή την εβδομάδα, τα επενδυτικά κεφάλαια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 1,38%, ενώ τα κεφάλαια BES ανατιμήθηκαν κατά 1,20%.

Μεταξύ των επενδυτικών κεφαλαίων, τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο με 2,42 τοις εκατό και τα ακριβά αμοιβαία κεφάλαια σημείωσαν τη μοναδική μείωση με 1,05 τοις εκατό. Γεύμα κεφάλαια”.

Μεταξύ των αμοιβαίων κεφαλαίων BES, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η «Μετοχές» με 2,70 τοις εκατό και η μόνη μείωση σημείωσε το «Πολύτιμα Μέταλλα» με 0,84 τοις εκατό.

Οι μέσες εβδομαδιαίες αποδόσεις των επενδύσεων και των κεφαλαίων BES και ο συνολικός αριθμός των κερδών και των χαμένων κεφαλαίων έχουν ως εξής:

Εβδομαδιαία αμοιβαία κεφάλαια
Κατηγορία Γραφής Ευρετήριο Κατηγορίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εβδομαδιαία % απόδοσης Κατηγορία κεφαλαίου κερδοφόρο (ποσότητα) Ήττα κατηγορίας κεφαλαίου (Μονάδα)
Αμοιβαία κεφάλαια 1.38 1191 103
Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια 1.61 15 5
Κεφάλαια χρεωστικών τίτλων 0,49 65 7
Καλάθι κεφαλαίων Κεφάλαια 1.12 56 15
Μετοχικά κεφάλαια 2.42 99 5
Μικτά και μεταβλητά κεφάλαια 2.05 118 0
Συμμετέχοντα ταμεία 0,55 34 7
Κεφάλαια από πολύτιμα μέταλλα -1,05 0 16
Ταμεία χρηματαγοράς 0,68 45 0
hedge fund 1,37 774 53
Εβδομαδιαία συνταξιοδοτικά ταμεία
συνταξιοδοτικά ταμεία 1.20 338 38
Ταμεία εκκίνησης 0,65 10 0
Χρεωστικά μέσα 0,52 42 4
Μεταβλητός 1,77 140 1
Κρατικό επίδομα 0,58 11 1
Δείκτης 2,60 3 1
Fund Basket 2.03 14 0
σε απόθεμα 2,70 32 0
Κάρμα 1.42 9 0
Συμμετοχή 0,38 23 7
Πολύτιμα μέταλλα -0,84 0 15
Συμμετοχή του ΟΚΣ 0,32 19 5
Πρότυπο OKS 0,30 8 2
Χρηματιστήριο 0,58 13 0
Πρότυπο 0,27 11 2
Κύκλος Ζωής/Καταπιστευματικό Ταμείο 1,68 3 0

(Συνεχίζεται)

Πηγή: Α.Α

Source link

Σχολιάστε