Η Eti Bakır έλαβε πιστοποιητικό κατασκευαστή εγκεκριμένο από την εφημερίδα RMI – Dünya

Η Eti Bakır έλαβε πιστοποιητικό κατασκευαστή εγκεκριμένο από την RMI  εφημερίδα Dunya

Source link

Σχολιάστε