Επένδυση σε Ακίνητα – 4 Επενδυτικές Επιλογές

Η επένδυση σε ακίνητα είναι ικανοποιητική και προσοδοφόρα, όταν γίνεται σωστά. Μπορεί να σας βοηθήσει να διαφοροποιήσετε το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο καθώς και να δημιουργήσετε επιπλέον εισόδημα. Πολλές από τις επενδύσεις σε ακίνητα δεν απαιτούν από εσάς να συναλλάσσεστε απευθείας με ενοικιαστές. Επίσης, μπορείτε να αγοράσετε ένα ακίνητο πληρώνοντας μόνο ένα κλάσμα της συνολικής τιμής και στη συνέχεια εκκαθαρίζοντας το υπόλοιπο και τους τόκους με την πάροδο του χρόνου. Ακολουθούν τέσσερις επιλογές επένδυσης σε ακίνητα.

Ενοικιαζόμενα Ακίνητα

Η επένδυση σε ενοικιαζόμενα ακίνητα κατοικιών μπορεί να είναι εξαιρετική, ειδικά για άτομα με δεξιότητες ανακαίνισης και DIY, και έχουν το σθένος να αντιμετωπίσουν τους ενοικιαστές.

Πλεονεκτήματα

• Παρέχει τακτικό εισόδημα

• Οι ιδιότητες μπορούν να εκτιμηθούν

• Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε το κεφάλαιο μέσω της μόχλευσης

• Πολλά από τα έξοδα εκπίπτουν φόρου

Μειονεκτήματα

• Η διαχείριση των ενοικιαστών μπορεί να είναι κουραστική

• Οι κενές θέσεις μπορούν να μειώσουν το εισόδημα

• Οι ενοικιαστές μπορεί να βλάψουν περιουσία

Ανατροπή σπιτιού

Μπορείτε να αγοράσετε υποτιμημένα ακίνητα που χρειάζονται λίγη αναβάθμιση, να τα ανακαινίσετε φθηνά και στη συνέχεια να τα μεταπωλήσετε με κέρδος. Η ανατροπή του σπιτιού, ωστόσο, ενέχει ορισμένους κινδύνους. Πρώτον, η εκτίμηση του κόστους επισκευής πρέπει να είναι ακριβής, κάτι που δεν είναι απλό. Δεύτερον, όσο περισσότερο το ακίνητο είναι στα χέρια σας τόσο λιγότερα χρήματα είναι πιθανό να κερδίσετε επειδή θα πληρώνετε υποθήκη χωρίς αυτό να δημιουργεί εισόδημα.

Πλεονεκτήματα

• Δεσμεύει το κεφάλαιό σας μόνο βραχυπρόθεσμα

• Πιθανές γρήγορες επιστροφές

Μειονεκτήματα

• Μια καυτή αγορά μπορεί να κρυώσει απροσδόκητα

• Απαιτεί βαθιά γνώση του κλάδου

Καταπιστεύματα επενδύσεων σε ακίνητα (REIT)

Τα REIT διαπραγματεύονται σε μεγάλα χρηματιστήρια, παρόμοια με τις μετοχές. Ένα REIT δημιουργείται όταν ένα trust/εταιρεία χρησιμοποιεί τα χρήματα των επενδυτών για να αγοράσει και να διαχειριστεί ακίνητα που παράγουν εισόδημα. Για να διατηρηθεί το καθεστώς REIT, το 90 τοις εκατό του φορολογητέου εισοδήματος του καταπιστεύματος/εταιρείας πρέπει να καταβληθεί ως μερίσματα. Τα REIT μπορούν να σας επιτρέψουν να επενδύσετε σε μη οικιστικά ακίνητα, όπως πολυκατοικίες γραφείων και εμπορικά κέντρα που ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αγοράσετε απευθείας.

Πλεονεκτήματα

• Υψηλή ρευστότητα γιατί μπορούν να διαπραγματεύονται

• Είναι στην ουσία μετοχές που πληρώνουν μερίσματα

• Οι συμμετοχές είναι συνήθως μακροχρόνιες μισθώσεις που παράγουν μετρητά

Μειονεκτήματα

• Δεν προσφέρει τη μόχλευση που είναι συνήθως διαθέσιμη στις παραδοσιακές επενδύσεις σε ενοικιαζόμενα ακίνητα

Διαδικτυακές πλατφόρμες

Αυτές οι διαδικτυακές πλατφόρμες συνδέουν τους επενδυτές με προγραμματιστές που χρειάζονται κεφάλαια για τα έργα ακίνητης περιουσίας τους, είτε μέσω μετοχών είτε μέσω χρέους.

Πλεονεκτήματα

• Έχετε την επιλογή να επενδύσετε σε ένα μεμονωμένο έργο ή σε ένα ευρύ φάσμα έργων

• Γεωγραφική διαφοροποίηση

Μειονεκτήματα

• Τυπικά μη ρευστοποιήσιμο και κερδοσκοπικό

• Αμοιβές διαχείρισης

συμπέρασμα

Οι τέσσερις επιλογές επένδυσης σε ακίνητα που είναι διαθέσιμες στους επενδυτές περιλαμβάνουν ενοικιάσεις ακινήτων, ανατροπή κατοικιών, REITS και διαδικτυακές πλατφόρμες. Τελικά, οι ιδανικές επενδυτικές ευκαιρίες σε ακίνητα είναι αυτές που ευθυγραμμίζονται με τους επενδυτικούς σας στόχους.

Σχολιάστε