Εξηγούνται τα πολλά οφέλη των αμοιβαίων κεφαλαίων

Η ιδέα της δημιουργίας αμοιβαίων κεφαλαίων συχνά κεντρίζει το ενδιαφέρον όσων επιθυμούν να αυξήσουν το εισόδημά τους. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η εξέταση τέτοιων επενδύσεων θα μπορούσε σύντομα να τους οδηγήσει στο είδος της ζωής που θέλουν ή στο να εξασφαλίσουν το μέλλον στα γηρατειά τους. Αν και αυτά θα μπορούσαν να είναι ένα από τα οφέλη των αμοιβαίων κεφαλαίων, υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι που πρέπει να διαχειριστείτε καλά στη διαδικασία.

Για να μείνετε μακριά από κινδύνους, ίσως είναι καλύτερο για εσάς να ασχοληθείτε με ένα αμοιβαίο κεφάλαιο του κλάδου. Εδώ, επενδύετε σε εταιρείες που ανήκουν σε συγκεκριμένους κλάδους. Μόλις η αρχική επένδυση αποφέρει κέρδη, οι μετοχές άλλων εταιρειών φέρονται με το ίδιο κέρδος. Αυτή η πρακτική μειώνει τον κίνδυνο που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι επενδυτές.

Αυτός ο τύπος προϊόντος απαιτεί συχνά από έναν επενδυτή να αγοράσει περισσότερα από ένα αμοιβαία κεφάλαια για να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα διαφοροποίησης. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα που απενεργοποιεί ορισμένα λόγω του κόστους που συνεπάγεται. Εξετάζοντας τα οφέλη των αμοιβαίων κεφαλαίων για άλλη μια φορά, αυτός ο τύπος επένδυσης σάς παρέχει άμεση πρόσβαση σε διαφοροποιημένες ομάδες ή χαρτοφυλάκια. Αυτό σας απαλλάσσει από το να ξοδέψετε χρήματα για τη δημιουργία του καθενός.

Αν και τα αμοιβαία κεφάλαια μπορεί να φαίνονται σαν ένα στοίχημα, μπορείτε να βασιστείτε στις εξαιρετικές ανταμοιβές τους την κατάλληλη στιγμή. Αυτό σε συνδυασμό με μεγάλες συμφωνίες στην οικονομία μπορεί να πυροδοτήσει το φαινομενικά ατελείωτο κύμα κέρδους για τον επενδυτή. Όποιο ποσό και αν ξόδεψε ο επενδυτής για την αγορά του, σίγουρα θα επιστραφεί σε σωρούς και φορτία.

Μέσω της διαιρεσιμότητας, οι επενδυτές που δεν έχουν πολλά χρήματα για να αγοράσουν πολλές μετοχές μπορούν να αγοράσουν μικρότερες αξίες. Η διαιρετότητα είναι ένα από τα πλεονεκτήματα των αμοιβαίων κεφαλαίων που δίνει στους επενδυτές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν περιοδικές επενδύσεις καθώς αγοράζουν μικρά ποσά κάθε μήνα. Επιπλέον, δεν χρειάζεται να περιμένουν να έχουν μεγαλύτερα χρήματα για να αγοράσουν μεγαλύτερες επενδύσεις. Σε σχέση με αυτό, ένας επενδυτής μπορεί να πουλήσει αμοιβαία κεφάλαια σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς μεγάλη διαφορά στην τιμή πώλησης και την τρέχουσα αξία.

Καθώς ένας επενδυτής αγοράζει αμοιβαία κεφάλαια, έχει την ευκαιρία να επιλέξει έναν επαγγελματία διαχειριστή. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μόνος που κάνει τις επενδύσεις του να αυξηθούν. Δεν χρειάζεται να αφιερώσει όλο τον χρόνο και τις προσπάθειές του ερευνώντας και παρακολουθώντας οποιαδήποτε κίνηση στην αγορά θα ταίριαζε για μια κερδοφόρα επένδυση. Ο διαχειριστής θα τα κάνει όλα αυτά και την αγοραπωλησία επίσης. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα ειδικά για όσους δεν έχουν εμπειρία σε θέματα σχετικά με τις μετοχές.

Αυτά τα οφέλη των αμοιβαίων κεφαλαίων μπορούν όλα να επιτευχθούν μέσω σωστών επενδυτικών πρακτικών. Ωστόσο, οι κίνδυνοι είναι αναπόφευκτοι σε κάθε εγχείρημα. Όταν συμβεί μια ροή της αγοράς, θα αποκομίσετε αποδόσεις που είναι πολύ χαμηλότερες από τη συνολική αγορά. Ας πούμε, έχετε την τύχη να κερδίσετε από τα αμοιβαία κεφάλαιά σας. Λάβετε υπόψη ότι συνοδεύονται από ετήσια έξοδα που πρέπει να πληρωθούν. Εάν αποσύρετε ένα μέρος της επένδυσής σας νωρίτερα από την αναμενόμενη ώρα, θα πρέπει να πληρώσετε και για ποινές.

Σχολιάστε