Εμπορία αργύρου και χρυσού

Η φυσική αγορά ή πώληση Silver δεν εμπλέκεται, καθώς αυτό το εμπόρευμα αγοράζεται/πωλείται μόνο για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Αυτό είναι ακριβώς το ίδιο για άλλα εμπορεύματα και νομίσματα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι προσφορές είναι τακτικά διαθέσιμες μέσω της πλατφόρμας συναλλαγών μας και οι τιμές μας είναι πολύ ανταγωνιστικές σε σύγκριση με άλλους μεσίτες Forex. –

Μέθοδοι συναλλαγών Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των τρόπων διαπραγμάτευσης εμπορευμάτων έχει αυξηθεί. Για παράδειγμα, πολλοί έμπειροι έμποροι χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους κατά την εμπορία εμπορευμάτων, όπως το ασήμι. Οι χρήστες Forex αγοράζουν ή πωλούν Silver με στόχο να διατηρήσουν το εμπόρευμα για αρκετούς μήνες, χρόνο ή περισσότερο πριν κλείσουν τη δράση τους.- Πλεονεκτήματα Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα της διαπραγμάτευσης Silver που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ολοένα και πιο ευρεία χρήση του Διαδικτύου, οι συναλλαγές Forex έχουν γίνει πολύ πιο δημοφιλείς.

Επιπλέον, έχουν επωφεληθεί από την υψηλότερη έκθεση στο Forex και μπορούν να μάθουν για την παγκόσμια αγορά Forex με ευκολία μέσω του εκπαιδευτικού και εκπαιδευτικού υλικού που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Οι διαδικτυακές συναλλαγές χρυσού δεν ισχυρίζονται ότι διαθέτουν πραγματικό χρυσό, καθώς τα τερματικά συναλλαγών επιτρέπουν τόσο σε πραγματικούς όσο και σε δοκιμαστικούς λογαριασμούς να συμμετέχουν σε συναλλαγές χρυσού και ασημιού, χωρίς να χρειάζεται να εκδίδουν ξεχωριστό λογαριασμό διαπραγμάτευσης χρυσού. Η πρακτική της διαπραγμάτευσης χρυσού δεν απαιτεί ειδική εκπαίδευση, καθώς λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί η διαπραγμάτευση νομισμάτων και η πλατφόρμα επιτρέπει τις ίδιες λειτουργίες κατά την εμπορία χρυσού, ασημιού ή νομισμάτων. Ο χρυσός και το ασήμι spot είναι εμπορεύσιμα εμπορεύματα. Το χρυσό σύμβολο είναι XAU, το ασημένιο σύμβολο είναι XAG. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η άμεση διαπραγμάτευση γίνεται παρόμοια με τις τεχνικές διαπραγμάτευσης νομισμάτων Forex, όπου οι επενδυτές λαμβάνουν θέσεις short ή long των τιμών μετάλλων EUR(TM). Δεν υπάρχει συγκεκριμένη αγορά για άμεση διαπραγμάτευση χρυσού και αργύρου, επομένως οι συναλλαγές είναι διαθέσιμες 24 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι έμποροι επιλέγουν μέταλλα σποτ:

– Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου: Οι επενδυτές επωφελούνται από την άμεση διαπραγμάτευση ως ενεργή κατηγορία περιουσιακών στοιχείων σε ένα μεγαλύτερο και ορθολογικό χαρτοφυλάκιο συναλλαγών.

– Ευκαιρίες αντιστάθμισης κινδύνου: Η διαπραγμάτευση σποτ μετάλλων δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες για αντιστάθμιση κινδύνου σε μια πολύ ρευστή αγορά, με τους επενδυτές να κερδίζουν μεγαλύτερη έκθεση με περιορισμένο κίνδυνο.

– Ασφαλής επένδυση: Η διαπραγμάτευση σποτ μετάλλων είναι ένας παράδεισος εξοικονόμησης όταν η αγορά συναλλαγών Forex είναι σε σύγχυση και επίσης μια προφύλαξη από τον πληθωρισμό.

Οι συναλλαγές χρυσού και αργύρου, όπως και οι ισοτιμίες ξένων νομισμάτων, είναι συναλλαγές χωρίς παράδοση και δεν χρειάζονται τη «φυσική» αγορά ή πώληση του «εμπόρευμα». Πάρτε την ευκαιρία της εμφάνισης σποτ μετάλλων και ανταλλάξτε χρυσό και ασήμι, ως ισχυρή κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

Σχολιάστε