Εβδομαδιαία αξιολόγηση επενδύσεων και κεφαλαίων BES

Τελευταία πραγματοποίηση:

Τα αμοιβαία κεφάλαια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 0,61 τοις εκατό αυτή την εβδομάδα, ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια BES κέρδισαν 0,10 τοις εκατό. Μεταξύ των επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων, τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνει το «Καλάθι κεφαλαίων» με 1,83 τοις εκατό και τη μοναδική μείωση σημείωσαν τα «μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια» με 0,42 τοις εκατό. Στα ταμεία BES, η υψηλότερη άνοδος σημειώθηκε στα «Πολύτιμα Μέταλλα» με 1,62 τοις εκατό και τη μεγαλύτερη μείωση ο «Δείκτης» με 1,35 τοις εκατό. Οι μέσες εβδομαδιαίες αποδόσεις των επενδυτικών κεφαλαίων και των κεφαλαίων BES και ο συνολικός αριθμός των κερδών και των χαμένων κεφαλαίων έχουν ως εξής: Εβδομαδιαία αμοιβαία κεφάλαια: κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων, εβδομαδιαία κατηγορία κεφαλαίου Δείκτης απόδοσης %, κέρδος κατηγορίας αμοιβαίου κεφαλαίου (pc), χαμένος κατηγορίας αμοιβαίων κεφαλαίων (pc). Εβδομαδιαία συνταξιοδοτικά ταμεία: Ταμεία συντάξεων, 0,10, 207, 169. Ταμεία εκκίνησης, 0,69, 10, 0. Χρεωστικά μέσα, 0,93, 41, 5. Μεταβλητό, -0,09, 57, 83. Κρατικό επίδομα , -1,41 1 Δείκτης, -1,35, 0, 4. Fund of Funds, 1,23, 15, 0. Μετοχές, -0,43, 9, 23. Μικτά, 1,16, 7, 2. Συμμετοχή, -1,16, 8, 22. Πολύτιμα μέταλλα, 1,6 , 15, 0. Συμμετοχή OKS, -0,37, 12, 12. Πρότυπο OKS, 0,77, 9, 1. Αγορά μετρητών, 0,69, 13, 0. Standard, -0,20, 8, 5. Κύκλος ζωής/κεφάλαιο στόχου, 0,04, 2 , 1.

Τα αμοιβαία κεφάλαια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 0,61 τοις εκατό αυτή την εβδομάδα, ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια BES κέρδισαν 0,10 τοις εκατό.

Μεταξύ των επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε το «Basket Funds» με 1,83 τοις εκατό και τη μοναδική μείωση σημείωσε το «Equity Funds» με 0,42 τοις εκατό.

Στα ταμεία BES, η υψηλότερη άνοδος σημειώθηκε στα «Πολύτιμα Μέταλλα» με 1,62 τοις εκατό και τη μεγαλύτερη πτώση ο «Δείκτης» με 1,35 τοις εκατό.

Οι μέσες εβδομαδιαίες αποδόσεις των επενδύσεων και των κεφαλαίων BES και ο συνολικός αριθμός των κερδών και των χαμένων κεφαλαίων έχουν ως εξής:

Εβδομαδιαία αμοιβαία κεφάλαια
Κατηγορία Γραφής Ευρετήριο Κατηγορίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εβδομαδιαία % απόδοσης Κατηγορία κεφαλαίου κερδοφόρο (ποσότητα) Ήττα κατηγορίας κεφαλαίου (Μονάδα)
Αμοιβαία κεφάλαια 0,61 1033 278
Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια 0,14 11 9
Κεφάλαια χρεωστικών τίτλων 0,61 66 5
Καλάθι κεφαλαίων Κεφάλαια 1,83 66 5
Μετοχικά κεφάλαια -0,42 31 73
Μικτά και μεταβλητά κεφάλαια 1.20 92 27
Συμμετέχοντα ταμεία 0,83 39 3
Κεφάλαια από πολύτιμα μέταλλα 1,70 16 0
Ταμεία χρηματαγοράς 0,69 45 0
hedge fund 0,52 678 165
Εβδομαδιαία συνταξιοδοτικά ταμεία
συνταξιοδοτικά ταμεία 0,10 207 169
Ταμεία εκκίνησης 0,69 10 0
Χρεωστικά μέσα 0,93 41 5
Μεταβλητός -0,09 57 83
Κρατικό επίδομα -0,42 1 11
Δείκτης -1,35 0 4
Fund Basket 1.23 15 0
σε απόθεμα -0,43 9 23
Κάρμα 1.16 7 2
Συμμετοχή -1,16 8 22
Πολύτιμα μέταλλα 1.62 15 0
Συμμετοχή του ΟΚΣ -0,37 12 12
Πρότυπο OKS 0,77 9 1
Χρηματιστήριο 0,69 13 0
Πρότυπο -0,20 8 5
Κύκλος Ζωής/Καταπιστευματικό Ταμείο 0,04 2 1

(Συνεχίζεται)

Πηγή: Α.Α

Source link

Σχολιάστε