Βασικές διαφορές μεταξύ επενδυτικών επιλογών!

Μετά από, δαπάνες, δεκαετίες στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και, πάνω από τέσσερις δεκαετίες, στην ηγεσία, τη συμβουλευτική, την προσωπική ανάπτυξη και άλλους τομείς, που σχετίζονται με τον προγραμματισμό, καθώς και, για πάνω από 15 χρόνια, ως αδειούχος πωλητής ακίνητης περιουσίας, Στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, έχω φτάσει, πιστεύω ακράδαντα, ότι ένα μεγάλο ποσοστό Αμερικανών φαίνεται να στερείται επάρκειας ή/και βασικής γνώσης και κατανόησης, ακόμη και των πιο βασικών, επενδυτικών εννοιών! Αν και, οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους, φαίνεται να πιστεύουν, καταλαβαίνουν, πότε, ακούτε, άτομα που κατέχουν εισόδημα, επενδύσεις, αμφισβητώντας την ανάπτυξη και/ή αντίστροφα, συνειδητοποιεί κανείς, μπορεί να είναι χρήσιμο, να εισαγάγει, κάποιο είδος βασικού – εκκινητή, για να ενισχύσει, τη γνώση και την κατανόηση, σε τέτοιου είδους θέματα. Έχοντας αυτό κατά νου, αυτό το άρθρο θα προσπαθήσει, εν συντομία, να εξετάσει, να εξετάσει, να αναθεωρήσει και να συζητήσει ορισμένες από αυτές τις βασικές διαφορές και, ελπίζουμε, να βοηθήσει τους ανθρώπους, να κάνουν πιο σοφές επιλογές, για τις συγκεκριμένες περιστάσεις τους κ.λπ.

1. Αποθέματα: Υπάρχει μια ποικιλία διαφορετικών τύπων αποθεμάτων, τα οποία συνήθως εμπίπτουν σε 2 συνολικά, βασικές ταξινομήσεις/κατηγορίες, είτε προτιμώμενες είτε κοινές! Μία από τις βασικές διαφορές είναι ότι η κοινή ιδιοκτησία μετοχών, χορηγεί σε κάποιον, μεγαλύτερη συμμετοχή, όσον αφορά την ψηφοφορία, ή/και τη λήψη αποφάσεων, επίσης, ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο! Γενικά, οι προτιμώμενοι τύποι, έχουν λιγότερες διακυμάνσεις και χορηγούν/διανέμουν, υψηλότερα μερίσματα κ.λπ. Επιπλέον, ορισμένες εταιρείες θεωρούνται,arge – καπάκιαέναντι άλλων, που είναι, μικρά ή μεσαία καπάκια! Αυτό έχει να κάνει, με το συνολικό ποσό της κεφαλαιοποίησης, ή/και, την αξία, αυτών των αποθεμάτων, διατήρηση, κλπ! Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ο τομέας μιας συγκεκριμένης εταιρείας ή μιας βασικής βιομηχανίας. Οι καιροί αλλάζουν και, ορισμένοι κλάδοι, αποδίδουν καλύτερα από άλλους, μετά από αυτές τις αλλαγές! Κάποιες από αυτές τις επενδύσεις θεωρούνται πιο ασφαλείς, ενώ άλλες πιο κερδοσκοπικές! Ίσως, το κλειδί για να καταλάβετε, είναι ότι μια μετοχή αντιπροσωπεύει την ιδιοκτησία και οι μετοχές, είτε κίνδυνο είτε μεγαλύτερη επιτυχία!

2. Δεσμούς: Σε αντίθεση με την κατοχή μιας μετοχής, τα ομόλογα αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις χρέους, είτε μιας εταιρείας είτε/και μιας κρατικής οντότητας (δημοτικό/τοπικό, ομοσπονδιακό). Συχνά, ορίζεται, ως αντιπροσωπευτική, μια δέσμευση χρέους, που υποστηρίζεται είτε από την πλήρη πίστη, κ.λπ., της οντότητας υποστήριξης, ή/και από μια συγκεκριμένη ροή εσόδων! Προφανώς, οι πρώτοι τύποι είναι, συνήθως, πιο ασφαλείς και πιο ασφαλείς, ενώ οι δεύτεροι μπορεί να πληρώσουν μεγαλύτερο μέρισμα! Τα δημοτικά ομόλογα, από το κράτος, που κατοικείτε, προσφέρουν αφορολόγητο καθεστώς, τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε κρατικό επίπεδο, ενώ, πότε, είναι. από άλλες περιοχές, μόνο, ομοσπονδιακοί φόροι, σώζονται. Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι, τα ομόλογα, τα γραμμάτια και τα ομόλογα του Δημοσίου των ΗΠΑ, αν και, θεωρούμενα, την ασφαλέστερη επένδυση, προσφορά, χαμηλότερους συντελεστές και μόνο είναι αφορολόγητα, όσον αφορά τους τοπικούς φόρους.

3. Τραπεζικοί τόκοι έναντι εταιρικών μερισμάτων: Οι τράπεζες πληρώνουν τόκους, ενώ οι εταιρείες μερίσματα! Θυμηθείτε, ωστόσο, ενώ το FDIC υποστηρίζει τις περισσότερες καταθέσεις ταμιευτηρίου, τα εταιρικά μερίσματα δεν είναι εγγυημένα, στις περισσότερες περιπτώσεις! Αυτός είναι ένας πρωταρχικός λόγος, γιατί οι εταιρείες πληρώνουν γενικά υψηλότερο ποσοστό απόδοσης. Επίσης, αναγνωρίστε ότι όλες οι εταιρείες, δεν είναι ίδιες, και, δεδομένου ότι οποιοδήποτε ομόλογο, υποστηρίζεται από τη συγκεκριμένη εταιρεία, ο βαθμός – κινδύνου, μπορεί να διαφέρει, σημαντικά!

4. Ακίνητα: Τα επενδυτικά ακίνητα, όταν χρησιμοποιούνται, με ενημερωμένο τρόπο, μπορεί να προσφέρουν το είδος της συνολικής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών εκτιμήσεων/πλεονεκτημάτων, ενοικίου – εισοδήματος και αύξησης της αξίας του ενεργητικού! Ωστόσο, τα οφέλη αυτού του τομέα, συχνά, εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, ενώ, κατανοώντας, συνήθως, δεν προσφέρει, ο βαθμός ρευστότητας, άλλες μορφές, μπορεί να προσφέρει.

Είναι σημαντικό να έχετε τις βασικές γνώσεις, να σας επιτρέψουν, να ενισχύσετε τις πιθανότητές σας, να λάβετε τις πιο – προσωπικά – ικανοποιητικές, σοφότερες επενδυτικές αποφάσεις, βασισμένες σε κάποιο βαθμό κατανόησης και να προσλάβετε τους καλύτερους επαγγελματίες, για τις περιστάσεις και τις ανάγκες σας ! Όσο περισσότερα ξέρεις, τόσο το καλύτερο!

Σχολιάστε