Αμοιβαία κεφάλαια και συνταξιοδοτικά ταμεία Ανακοινώθηκαν οι μεγαλύτεροι χαμένοι της εβδομάδας

Το επενδυτικό ταμείο που έχασε τα περισσότερα αυτή την εβδομάδα ήταν το ιδιωτικό ταμείο QNB Finans Portfolio Sadil Free (Ξένο συνάλλαγμα) με 79,70 τοις εκατό. Πιστοποιητικά δημόσιας μίσθωσης Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Το Επενδυτικό Ταμείο Katılım Emeklilik ορίστηκε ως το συνταξιοδοτικό επενδυτικό ταμείο που έχασε τα περισσότερα με μείωση 4,77 τοις εκατό.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο που κέρδισε τα περισσότερα αυτή την εβδομάδα ήταν το Ziraat Portfolio Participation Free (TL) Fund με 24,05 τοις εκατό.

οικονομία, Νέα

Source link

Σχολιάστε